Tôi (Người nhận) có được đồng kiểm đơn hàng không?


Người nhận được đồng kiểm đơn hàng nếu người gửi lựa chọn "Cho xem hàng" khi tạo vận đơn.

Người gửi có 2 lựa chọn hình thức phát Bưu gửi, bao gồm:

  • Đồng ý cho Người Nhận kiểm tra ngoại quan Bưu Gửi (hình dáng của sản phẩm bên trong Bưu Gửi) trước khi nhận Bưu Gửi;
  • Đồng ý cho Người Nhận đồng kiểm về số lượng Bưu Gửi, và kiểm đếm chi tiết sản phẩm bên trong Bưu Gửi.

(*) Lưu ý: Các sản phẩm đặc thù yêu cầu phương thức thử hàng riêng như: thử nước, thử lửa, cà mạnh để thử xước, kích hoạt IMEI điện thoại,… không được hỗ trợ khi phát Bưu gửi.

Đánh giá :
4.1
/0
Bài viết này có hữu ích với bạn?

Bài viết liên quan :