Tôi có thể xem lịch đối soát thanh toán COD ở đâu?


LỊCH ĐỐI SOÁT THANH TOÁN COD

Hãng vận chuyển khách hàng sử dụng

Lịch trả tiền COD cho khách hàng

2,3,4,5,6

2,3,4,5,6

2,3,4,5,6 - trả COD đơn phát nội tỉnh

2,4,6 - trả COD đơn phát liên tỉnh

2,3,4,5,6

2,3,4,5,6

2,3,4,5,6

Không áp dụng lịch đối soát COD, Tài xế sẽ ứng tiền mặt COD cho người gửi.

(*) Lưu ý: Ngày thanh toán là Ngày phát sinh Vận Đơn có trạng thái “Thành công” + 2 ngày làm việc (không tính ngày nghỉ lễ, thứ 7 và chủ nhật).
Đánh giá :
4
/0
Bài viết này có hữu ích với bạn?

Bài viết liên quan :