Tôi có được xuất hóa đơn cước vận chuyển không?


(*) Lưu ý: chỉ có thể xuất hóa đơn các đơn có thanh toán từ sau ngày gửi thông tin đến email contact@nhanh.vn, không thể xuất hóa đơn ngày quá khứ.

Để đăng ký nhận bản gốc hóa đơn cước vận chuyển, bạn cần phải:

  1. Gửi đăng ký qua email contact@nhanh.vn  trước ngày cuối cùng của tháng.
  2. Từ ngày 2 đến ngày 10 của tháng tiếp theo, Bạn sẽ nhận được bản gốc hóa đơn cước vận chuyển theo thông tin đã đăng ký qua email.
Đánh giá :
4.1
/0
Bài viết này có hữu ích với bạn?

Bài viết liên quan :