Tôi có bị giới hạn số tiền được nhận từ khách hàng/bạn bè về Ví MoMo của mình mỗi ngày không?


Có. Theo quy định, hạn mức nhận tiền tối đa là50.000.000đ/ ngày. Hạn mức này áp dụng cho tất cả tài khoản Ví MoMo gồm: tài khoản đã xác thực, tài khoản chưa xác thực và tài khoản chưa xác thực nhưng có liên kết thẻ quốc tế (VISA, Mastercard, JCB).

Trong trường hợp chuyển tiền qua điện thoại - rút tiền, số tiền được chuyển - rút tối đa 20.000.000đ/ngày (đối với tài khoản Ví MoMo đã định danh)

Đánh giá :
5
/0
Bài viết này có hữu ích với bạn?

Bài viết liên quan :