Tôi có lấy lại tiền cho các giao dịch chuyển tiền thành công được không?


Trường hợp bạn chuyển tiền đến Ví MoMo, bạn có thể trao đổi trực tiếp với Người nhận để chuyển lại tiền, bằng cách nhấn "Trò chuyện" ở màn hình Chi tiết giao dịch trên ứng dụng MoMo.

Với vai trò là Trung gian thanh toán, MoMo cần đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin cho Khách hàng, vì vậy không thể tác động hủy hoặc thay đổi nội dung giao dịch thực hiện bởi Khách hàng.

Đánh giá :
5
/0
Bài viết này có hữu ích với bạn?

Bài viết liên quan :