Tôi muốn xóa các thông tin mà MoMo đã thu thập của tôi?


MoMo thu thập các dữ liệu và thông tin cần thiết để đảm bảo việc cung cấp và vận hành các sản phẩm, dịch vụ theo quy định pháp luật (chỉ sau khi được bạn đồng ý).

👉 Nếu bạn yêu cầu xóa thông tin, MoMo sẽ không thể có đủ thông tin về bạn để duy trì đầy đủ tính năng nhằm đảm bảo trải nghiệm của bạn trên MoMo. Ví dụ, nếu bạn không cung cấp thông tin định danh, MoMo sẽ không thể đánh giá điểm tin cậy để bạn có thể tiếp cận được các sản phẩm đầu tư hay tài chính. Bạn hãy xem xét kỹ trước khi yêu cầu xoá thông tin.

👉 Trong trường hợp bạn vẫn muốn xóa các thông tin mà bạn đã cung cấp, bạn thể xem xét yêu cầu xóa tài khoản ví MoMo (xem thông tin chi tiết tại đây). Tuy nhiên, khi đã xoá các thông tin, MoMo rất tiếc không thể tiếp tục cung cấp dịch vụ cho bạn.

Đánh giá :
4.3
/0
Bài viết này có hữu ích với bạn?

Bài viết liên quan :