Số tài khoản MoMo là gì?


Số tài khoản MoMo chính là số điện thoại bạn đã dùng để đăng kí tài khoản MoMo đó. Mỗi tài khoản MoMo tương ứng với duy nhất 1 số điện thoại, và mỗi số điện thoại cũng chỉ đăng ký được duy nhất 1 tài khoản MoMo.
Đánh giá :
2657
/0
Bài viết này có hữu ích với bạn?

Bài viết liên quan :