Các cách quản lý dịch vụ liên kết?


Với các dịch vụ liên kết, bạn có thể điều chỉnh hạn mức phù hợp với nhu cầu mua sắm, tạm dừng, hoặc hủy liên kết bằng cách vào Ví của tôi > Dịch vụ liên kết. 

Khi tạm dừng liên kết, nhà cung cấp dịch vụ sẽ không thể tiếp tục yêu cầu thanh toán qua Ví MoMo. Đây là cách nhanh nhất để dừng các khoản thanh toán không mong muốn. Bạn cũng có thể tiếp tục liên kết bất cứ lúc nào. 

Khi huỷ liên kết, nhà cung cấp dịch vụ sẽ không thể tiếp tục yêu cầu thanh toán qua Ví MoMo. Nếu muốn sử dụng MoMo làm phương thức thanh toán, bạn sẽ cần thiết lập lại liên kết từ phía nhà cung cấp dịch vụ. 

Đánh giá :
5
/0
Bài viết này có hữu ích với bạn?

Bài viết liên quan :