Hạn mức giao dịch mỗi ngày?


Hạn mức giao dịch của tài khoản MoMo tùy thuộc vào tình trạng tài khoản đã được xác thực bằng thẻ/tài khoản ngân hàng hay chưa. Cụ thể:

1. Tài khoản MoMo có xác thực bằng thẻ/tài khoản ngân hàng:

- Số dư trong MoMo tối đa: 100.000.000đ
- Số tiền nạp vào MoMo tối đa 50.000.000đ/ngày
- Số tiền rút ra khỏi MoMo hoặc thanh toán trên MoMo tối đa 30.000.000đ/ngày
- Không giới hạn số lượt giao dịch có thể thực hiện

2. Tài khoản MoMo chưa xác thực bằng thẻ/tài khoản ngân hàng: Tài khoản này không thể sử dụng nguồn tiền MoMo trong ví.

3. Tài khoản MoMo có liên kết với thẻ tín dụng VISA, Mastercard, JCB:

- Hạn mức thanh toán bằng thẻ: tối đa 5.000.000đ/ngày
- Không giới hạn số lượt giao dịch có thể thực hiện

Bạn có thể mở hạn mức giao dịch bằng cách liên kết ví MoMo với thẻ/tài khoản ngân hàng, xem hướng dẫn cách liên kết tại đây.

Đánh giá :
5
/0
Bài viết này có hữu ích với bạn?

Bài viết liên quan :