Việc chọn đúng nghề nghiệp của tôi có ảnh hưởng gì đến quyền lợi hợp đồng được phát hành không?


Chúng tôi yêu cầu khách hàng trả lời trung thực tất cả câu hỏi về thông tin cá nhân, nghề nghiệp, tình trạng sức khỏe, vì việc khai báo không trung thực có thể ảnh hưởng đến quyền lợi bảo hiểm sau này của bạn.
Đánh giá :
4.2
/0
Bài viết này có hữu ích với bạn?

Bài viết liên quan :