Tôi có thể hủy hợp đồng sau khi tham gia không? Tôi nhận lại gì sau khi hủy?


Chúng tôi khuyến khích khách hàng suy nghĩ cẩn trọng trước khi tham gia bất cứ sản phẩm bảo hiểm nào. Đối với Bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo SuperCare nếu hủy hợp đồng, chúng tôi sẽ hoàn lại bạn phí bảo hiểm chưa sử dụng, sau khi trừ đi số tiền bồi thường đã chi trả.
Đánh giá :
4
/0
Bài viết này có hữu ích với bạn?

Bài viết liên quan :