Các loại trừ trách nhiệm bảo hiểm là gì? Khác gì với câu hỏi thẩm định?


Câu hỏi thẩm định để xác định tình trạng sức khỏe của bạn có đạt yêu cầu phát hành hợp đồng hay không.
Loại trừ trách nhiệm bảo hiểm là phần liệt kê rõ các điều trị, tình huống hoàn cảnh gây ra tổn thương, điều trị đặc trưng nào sẽ không được chi trả trong quá trình điều trị bệnh của bạn. Ví dụ, trong quá trình tham gia các hoạt động thể thao mạo hiểm, nếu chẳng may bạn bị tổn thương, mặc dù thỏa định nghĩa về Bệnh Lý Nghiêm Trọng trong Điều Khoản sản phẩm, chúng tôi vẫn không thể chi trả cho các chi phí này. Do đó, chúng tôi khuyến khích bạn đọc kỹ và nắm rõ những Điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm để hiểu rõ phạm vị được và không được chi trả.

Đánh giá :
4.2
/0
Bài viết này có hữu ích với bạn?

Bài viết liên quan :