Ví Trả Sau giúp bạn xây dựng lịch sử tín dụng bằng cách nào?


Thông qua lịch sử thanh toán các khoản dư nợ của Ví Trả Sau hằng tháng, nếu bạn thanh toán đúng hạn (đồng nghĩa với lịch sử tín dụng tốt), điều này chứng minh bạn có khả năng chi trả trong trường hợp bạn đăng ký các khoản vay lớn hơn. Từ đó gia tăng cơ hội để tiếp cận được các sản phẩm tín dụng như vay mua nhà, mua xe.

Đánh giá :
4.2
/0
Bài viết này có hữu ích với bạn?

Bài viết liên quan :