Tôi muốn thay đổi ngày đến hạn thanh toán Ví Trả Sau được không?


- Ngày đến hạn là ngày chậm nhất mà bạn phải thanh toán dư nợ Ví Trả Sau cho TPBank.
- Ngày đến hạn sẽ tùy thuộc vào từng gói sản phẩm và không thể thay đổi được.
- Trường hợp bạn thanh toán sau ngày đến hạn sẽ bị phát sinh phí chậm trả.
Đánh giá :
4.2
/0
Bài viết này có hữu ích với bạn?

Bài viết liên quan :