Vì sao người khác có hạn mức Ví Trả Sau 3.000.000đ - ngày đến hạn là ngày 10 hằng tháng, nhưng tôi được tăng lên 3.000.000đ thì ngày đến hạn của tôi vẫn là ngày 5 hằng tháng?


Vì hạn mức ban đầu của khách hàng là 1.000.000đ và ngày đến hạn là ngày 5. Do đó, dù được tăng hạn mức lên 3.000.000đ thì ngày đến hạn vẫn sẽ được giữ nguyên.

Đánh giá :
5
/0
Bài viết này có hữu ích với bạn?

Bài viết liên quan :