Tôi sẽ thanh toán dư nợ Ví Trả Sau như thế nào?


Hướng dẫn thanh toán dư nợ khoản vay Ví Trả Sau:

Bước 1: Bạn có thể chọn “Thanh toán ngay” ở màn hình trang chủ của Ví Trả Sau hoặc chọn “Danh sách hóa đơn” ở màn hình trang chủ Ví Trả Sau để xem các hóa đơn cần thanh toán rồi bấm “Thanh toán” 

Bước 2: Kiểm tra thông tin hóa đơn, chỉnh sửa số tiền cần thanh toán. Bạn có thể thanh toán nhiều lần cho 1 khoản dư nợ. Số tiền thanh toán tối thiểu là 1.000đ. Sau đó, chọn “Tiếp tục”

Bước 3: Nhận “Xác nhận” để thanh toán dư nợ. Lưu ý: Phí dịch vụ chỉ phát sinh 1 lần duy nhất trong tháng khi bạn sử dụng Ví Trả Sau để thanh toán giao dịch.

Đánh giá :
5
/0
Bài viết này có hữu ích với bạn?

Bài viết liên quan :