Tôi có bị phạt khi thanh toán quá hạn Ví Trả Sau không?


Nếu thanh toán quá hạn, Khách Hàng sẽ chịu thêm phần Phí chậm trả (Phí chậm trả sẽ được tính dựa theo số ngày quá hạn của Khách Hàng).

Trong trường hợp hóa đơn bị quá hạn 5 ngày, Ví Trả Sau sẽ bị khóa tính năng thanh toán. Khách Hàng cần thanh toán toàn bộ dư nợ của tháng quá hạn để tiếp tục sử dụng dịch vụ. 

Lưu ý: Thời hạn khóa Ví Trả Sau (Quá hạn 5 ngày) có thể thay đổi theo từng thời kỳ.

Ngoài ra, chi tiết quy định về xử lý các khoản vay quá hạn xem tại Hợp đồng tín dụng.

Đánh giá :
5
/0
Bài viết này có hữu ích với bạn?

Bài viết liên quan :