Tại sao Ví Trả Sau của tôi chỉ được tăng hạn mức từ 1.000.000đ lên 2.000.000đ?


Việc tăng hạn mức sẽ đi theo lộ trình. Ngoài ra, hạn mức được cấp còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như nhu cầu sử dụng, lịch sử tín dụng và Điểm Tin Cậy của khách hàng trong quá trình sử dụng Ví Trả Sau.

Đánh giá :
5
/0
Bài viết này có hữu ích với bạn?

Bài viết liên quan :