Phí chậm trả Ví Trả Sau


Phí chậm trả là phí TPBank sẽ thu Khách hàng khi hoá đơn của Khách hàng bị quá hạn thanh toán. Phí sẽ được tính dựa theo số ngày quá hạn của Khách hàng.

Phí chậm trả = Số tiền chậm trả x Mức phí tương ứng

Mức phí chậm trả sẽ được quy định tương ứng với số ngày quá hạn của Khách hàng. Trả nợ càng sớm thì mức phí càng thấp, cụ thể như sau:

Số ngày quá hạnMức phíSố tiền tối thiểu
1-4 ngày5%50,000đ
5-9 ngày10%100,000đ
10-14 ngày15%150,000đ
14 ngày trở lên20%200,000đ

Lưu ý: Thời gian áp dụng phí chậm trả bắt đầu từ ngày 01/10/2021 và chỉ tính cho các hóa đơn phát sinh từ tháng 9 (có ngày đến hạn trong tháng 10/2021) trở về sau.

Ví dụ: Vào ngày 10/10/2021, nếu Khách hàng có ba hoá đơn chưa thanh toán bao gồm:

  • Tháng 7: 100,000đ (đến hạn vào 05/08/2021) - đã bị quá hạn trên 14 ngày
  • Tháng 8: 500,000đ (đến hạn vào 05/09/2021) - đã bị quá hạn trên 14 ngày
  • Tháng 9: 900,000đ (đến hạn vào 05/10/2021) - đã bị quá hạn 5 ngày

Như vậy, mức phí chậm trả chỉ tính cho hoá đơn Tháng 9 trở về sau, không áp dụng ngược lại cho các hoá đơn đã phát sinh vào các trước đó (Tháng 7, Tháng 8 trong ví dụ).

  • Phí chậm trả hoá đơn tháng 9 của Khách hàng vào ngày 10/10/2021 được tính 900,000đ x 10% = 90,000đ
  • Vì 90,000đ < 100,000đ (số tiền tối thiểu ở mức quá hạn từ 5-9 ngày)
  • Như vậy, Phí chậm trả Khách hàng phải trả vào ngày 10/10/2021 là 100,000đ

Chúng tôi khuyến khích Khách hàng trả đúng hạn, hoặc nếu quá hạn hãy thanh toán dư nợ càng sớm thì phí chậm trả sẽ càng ít! Ví MoMo luôn nhắc Khách hàng thanh toán từ 5 ngày trước khi các hóa đơn đến hạn.

Đánh giá :
5
/0
Bài viết này có hữu ích với bạn?

Bài viết liên quan :