Nếu dùng Ví Trả Sau thì tôi sẽ bị tính phí như thế nào?


Ví Trả Sau miễn 100% các loại phí thường niên, kích hoạt hay phí quản lý và duy trì tài khoản.

Ngoài ra, Ví Trả Sau cũng đang miễn phí dịch vụ với mức 30.000/tháng cho 5 giao dịch đầu tiên bạn dùng nguồn tiền từ Ví để thanh toán. Từ giao dịch thứ 6 trở đi, bạn chỉ tốn 30.000đ/tháng với hạn mức chi tiêu lên đến 20 triệu đồng. Trường hợp không dùng Ví Trả Sau thì bạn sẽ không bị tính bất kỳ chi phí nào.

Đánh giá :
4.1
/0
Bài viết này có hữu ích với bạn?

Bài viết liên quan :