Lịch sử tín dụng tốt hay xấu có ảnh hưởng đến bạn không?


Lịch sử tín dụng chính là cơ sở tiêu biểu và chính thức để các ngân hàng ra quyết định có cho bạn vay hay không. Nếu lịch sử tín dụng của bạn xấu đồng nghĩa với việc có dính nợ xấu, nợ quá hạn, bạn sẽ không thể được duyệt bởi ngân hàng. Thậm chí, cơ hội vay vốn của bạn trên thị trường ngân hàng là rất khó khăn.
Đánh giá :
4.2
/0
Bài viết này có hữu ích với bạn?

Bài viết liên quan :