Khi thanh toán dư nợ Ví Trả Sau, tiền của tôi sẽ được trừ như thế nào?


Khi thanh toán dư nợ Ví Trả Sau, thứ tự trừ tiền sẽ là Dư nợ gốc → Các loại Phí (Phí chậm trả, Phí dịch vụ)

VD: Khách Hàng đang nợ 2 tháng:

  • Tháng 7: 1.000.000đ
  • Tháng 8: 2.000.000đ

Nếu Khách Hàng thanh toán dư nợ với số tiền là 1.000.000đ, tiền sẽ được trừ theo thứ tự: Dư nợ gốc tháng 7 → Phí chậm trả Tháng 7 (Nếu Khách Hàng quá hạn thanh toán) → Phí dịch vụ Tháng 7. Lúc này nợ tháng 7 của Khách Hàng sẽ hết và chỉ còn hiển thị hóa đơn tháng 8.

Nếu Khách Hàng thanh toán dư nợ với số tiền là 1.500.000đ, tiền sẽ được trừ hết hóa đơn tháng 7 (1.000.000đ) và trừ vào dư nợ gốc của hóa đơn tháng 8 là 500.000đ.

Đánh giá :
5
/0
Bài viết này có hữu ích với bạn?

Bài viết liên quan :