Khi có nhiều hơn 2 phương thức thanh toán trong tài khoản ID Apple, phương thức thanh toán nào sẽ được sử dụng khi thanh toán App Store?


Trường hợp bạn có nhiều hơn hai phương thức thanh toán, thanh toán sẽ trừ vào phương thức đầu tiên trên trang Phương thức thanh toán của ID Apple, trường hợp không còn đủ tiền ở phương thức thanh toán đầu tiền, số tiền thanh toán sẽ được trừ lần lượt trừ các phương thức thanh toán tiếp theo cho đến khi hoàn tất đơn hàng.

Lưu ý:

  • ID Apple được mặc định là phương thức thanh toán đầu tiên.
  • Khi ID Apple còn không còn đủ số dư để thanh toán, thanh toán sẽ được tiếp tục trừ lần lượt vào các phương thức thanh toán tiếp theo (MoMo E-wallet/Thẻ tín dụng/ghi nợ) cho đến khi hoàn tất thanh toán. 

>>> Tìm hiểu thêm các vấn đề thường gặp khi thanh toán App Store qua Ví MoMo tại đây.

Đánh giá :
5
/0
Bài viết này có hữu ích với bạn?

Bài viết liên quan :