Điểm tín dụng và lịch sử tín dụng là gì?


Điểm tín dụng là số liệu thể hiện lịch sử tín dụng của bạn theo tiêu chuẩn và quy tắc xếp hạng quốc tế được CIC (Trung tâm Thông tin tín dụng trực thuộc Ngân hàng Nhà nước) quản lý và kiểm soát.

Trong đó, lịch sử tín dụng là một bảng tổng hợp chi tiết có cập nhật những thông tin lịch sử thanh toán vay của bạn tại các tổ chức tín dụng, công ty tài chính hoặc ngân hàng thương mại cung cấp.

Đánh giá :
4.2
/0
Bài viết này có hữu ích với bạn?

Bài viết liên quan :