Điểm tin cậy để đăng kí mở Ví Trả Sau


TPBank sẽ dựa vào các yếu tố khác như Lịch sử tín dụng tốt, chưa từng bị ghi nhận tín dụng nợ xấu tại Trung Tâm Thông Tin Tín Dụng Quốc Gia (CIC) và các hệ thống tín dụng khác,... để quyết định phê duyệt mở Ví Trả Sau cho bạn.

Điểm Tin Cậy chỉ là một trong những yếu tố để TPBank đánh giá bạn thỏa điều kiện đăng ký Ví Trả Sau. Điểm Tin Cậy cao là một lợi thế giúp tăng khả năng mở Ví Trả Sau của bạn.

Đánh giá :
4.2
/0
Bài viết này có hữu ích với bạn?

Bài viết liên quan :