Tôi có thể thanh toán nhiều lần cho khoản vay FastMoney được không?


Sản phẩm chưa hỗ trợ việc thanh toán tối thiểu để gia hạn khoản vay, tuy nhiên bạn có thể thanh toán nhiều lần cho 1 khoản vay ở bất kỳ thời điểm nào trước thời hạn tất toán.

Lưu ý: Phí thu hộ sẽ được cộng thêm vào dư nợ còn lại (nếu có) sau mỗi lần thanh toán.

Đánh giá :
5
/0
Bài viết này có hữu ích với bạn?

Bài viết liên quan :