Thông tin về phí dịch vụ vay nhanh FastMoney


Mọi thông tin liên quan đến mức phí, gói vay được thể hiện minh bạch, rõ ràng và đầy đủ trong hợp đồng dịch vụ ngay trên ứng dụng, bao gồm:

Phí tất toán trước hạn:

  • Gói vay 2 triệu, phí tất toán trước hạn là 72%/365 trên dư nợ gốc tương ứng với số ngày trả nợ trước hạn.
  • Gói vay 3 đến 10 triệu, phí tất toán trước hạn là 40%/365 trên dư nợ gốc còn lại tương ứng với số ngày trả nợ trước hạn.

Phí dịch vụ:

Tùy theo mỗi gói vay sẽ có các mức phí dịch vụ khác nhau. Phí dịch vụ được thể hiện rõ trên FastMoney khi bạn lựa chọn khoản vay. Xem chi tiết ở hợp đồng dịch vụ.

Phí chi hộ: 7.000đ/khoản vay và được trừ trực tiếp từ tiền giải giải ngân. Xem chi tiết ở hợp đồng tín dụng.

Phí thu hộ: 20.000đ/lần thanh toán, và sẽ được cộng thêm vào dư nợ còn lại nếu có. Xem chi tiết ở hợp đồng ủy quyền.

Ví dụ: Gói vay 3.000.000 VNĐ, 2 kỳ thanh toán có lãi suất trong hạn phải trả là 150.820đ, phí dịch vụ 216.000đ, phí chi hộ 7.000đ, phí thu hộ 40.000đ.

Đánh giá :
5
/0
Bài viết này có hữu ích với bạn?

Bài viết liên quan :