Khi thanh toán dư nợ FastMoney, tiền sẽ được trừ như thế nào?


Khi thanh toán dư nợ FastMoney, thứ tự trừ tiền sẽ là:

  • Trong hạn: phí > lãi > gốc
  • Quá hạn: gốc > lãi quá hạn > lãi trong hạn > phí

Nếu có thay đổi, Easy Creadit - là đơn vị cung cấp sản phẩm vay sẽ phản hồi nhanh chóng với bên cho vay

Đánh giá :
5
/0
Bài viết này có hữu ích với bạn?

Bài viết liên quan :