Nếu hoàn cảnh gây quỹ không thành công thì sao?


Nhà tài trợ vẫn sẽ chuyển số tiền tương ứng với số Heo Vàng đã quyên góp. Trong một số trường hợp, chúng tôi sẽ kéo dài thêm thời gian gây quỹ
Đánh giá :
4.5
/0
Bài viết này có hữu ích với bạn?

Bài viết liên quan :