Ai có thể gây quỹ trên Trái Tim MoMo?


Để có thể gây quỹ trên MoMo, hoàn cảnh cần được bảo trợ bởi một tổ chức có pháp nhân là Quỹ, tổ chức phi chính phủ, Doanh nghiệp xã hội hoặc một cơ quan nhà nước có chức năng tiếp nhận tài trợ. 
Đánh giá :
5
/0
Bài viết này có hữu ích với bạn?

Bài viết liên quan :