Làm thế nào để liên hệ và gửi hoàn cảnh tới MoMo?


Tổ chức đủ điều kiện vui lòng gửi email thông tin của tổ chức tới địa chỉ donation@mservice.com.vn để được nhận hướng dẫn.
Đánh giá :
5
/0
Bài viết này có hữu ích với bạn?

Bài viết liên quan :