Làm cách nào để lưu hóa đơn đã thanh toán trên Ví MoMo?


Tại màn hình chính Ví MoMo, bấm vào mục “Thanh toán hóa đơn”: Chọn dịch vụ hóa đơn cần lưu, nhập mã hóa đơn và thanh toán. Hệ thống sẽ tự động lưu lại hóa đơn, bạn sẽ không cần nhập mã hóa đơn cho lần thanh toán tiếp theo.

Đánh giá :
5
/0
Bài viết này có hữu ích với bạn?

Bài viết liên quan :