Làm cách nào để kiểm tra hóa đơn đã được gạch nợ xong chưa?


Tại màn hình chính Ví MoMo, chọn mục “Thanh toán hóa đơn”:

  • Với hóa đơn đã từng thanh toán trên MoMo: Hóa đơn sẽ được lưu và cập nhật sẵn trạng thái tại màn hình thanh toán hóa đơn. 
  • Với hóa đơn chưa từng thanh toán trên MoMo: Khách hàng chọn dịch vụ hóa đơn muốn kiểm tra, nhập mã hóa đơn và chọn “Tiếp tục” để kiểm tra tình trạng hóa đơn.
Đánh giá :
5
/0
Bài viết này có hữu ích với bạn?

Bài viết liên quan :