Hạn mức tín dụng trên Ví Trả Sau là gì?


Là số tiền tối đa mà TPBank cấp cho Khách Hàng để thanh toán các dịch vụ trên Ví Điện Tử MoMo bằng nguồn tiền Ví Trả Sau, trong một thời gian nhất định.

Hạn mức tín dụng sẽ được hoàn lại nếu Khách Hàng thanh toán dư nợ tương ứng.

Đánh giá :
4.4
/0
Bài viết này có hữu ích với bạn?

Bài viết liên quan :