Hạn mức khả dụng trên Ví Trả Sau là gì?


  • Số tiền còn lại mà Khách Hàng có thể dùng để thanh toán các dịch vụ trên Ví Điện Tử MoMo bằng nguồn tiền Ví Trả Sau.
  • Hạn mức khả dụng = Hạn mức tín dụng - Dư nợ gốc.
Đánh giá :
4.4
/0
Bài viết này có hữu ích với bạn?

Bài viết liên quan :