Dự nợ hiện tại trên Ví Trả Sau là gì?


  • Là số tiền Khách Hàng đã sử dụng thanh toán dịch vụ, các phí phát sinh trong quá trình sử dụng Ví Trả Sau.
  • Dư nợ hiện tại = Dư nợ gốc (số tiền đã sử dụng) +Tổng phí (Phí chậm trả, Phí dịch vụ)
Đánh giá :
4.2
/0
Bài viết này có hữu ích với bạn?

Bài viết liên quan :