Cài đặt xác thực mật khẩu khi mở màn hình ứng dụng


Để đảm bảo bảo mật tài khoản, ứng dụng MoMo sẽ tự động yêu cầu mật khẩu khi bạn mở ứng dụng sau 5 phút không sử dụng hoặc sau khi đã tắt ứng dụng.

Bạn có thể tăng cường độ bảo mật bằng cách cài đặt luôn yêu cầu mật khẩu mỗi khi mở màn hình ứng dụng MoMo, theo các bước sau:

Bước 1: Từ màn hình chính của ứng dụng, chọn "Ví của tôi"
Bước 2: Chọn "Cài đặt" rồi chọn "Thiết lập bảo vệ tài khoản".
Bước 3: Bật tính năng "Xác thực mật khẩu khi mở ứng dụng" (bạn sẽ cần nhập lại mật khẩu để tắt tính năng này)
Đánh giá :
5
/0
Bài viết này có hữu ích với bạn?

Bài viết liên quan :