Bệnh Hiểm Nghèo

Giúp đỡ trẻ em, người mắc bệnh hiểm nghèo

Góp Heo Vàng trao tặng 300 gậy trắng cho trẻ em khiếm thị hòa nhập cộng đồng cùng MSD United Way Vietnam (Đợt 2)
Góp Heo Vàng trao tặng 300 gậy trắng cho trẻ em khiếm thị hòa nhập cộng đồng cùng MSD United Way Vietnam (Đợt 2)
Góp Heo Vàng cùng AVAKids tặng 80 nụ cười cho các em bé hở môi, hàm ếch
Góp Heo Vàng cùng AVAKids tặng 80 nụ cười cho các em bé hở môi, hàm ếch
Góp Heo Vàng mang đến Phép Màu Y Tế cho 10 cuộc đời nhỏ dị tật bẩm sinh cùng Quỹ Nâng Bước Tuổi Thơ
Góp Heo Vàng mang đến Phép Màu Y Tế cho 10 cuộc đời nhỏ dị tật bẩm sinh cùng Quỹ Nâng Bước Tuổi Thơ
Chung tay mang phép màu y tế đến cho trái tim bé nhỏ của em Nguyễn Trần Anh Thư
Chung tay mang phép màu y tế đến cho trái tim bé nhỏ của em Nguyễn Trần Anh Thư
Gây quỹ trao cơ hội phẫu thuật miễn phí cho 20 em bé hở môi, hàm ếch - Tháng 11/2023
Gây quỹ trao cơ hội phẫu thuật miễn phí cho 20 em bé hở môi, hàm ếch - Tháng 11/2023
Gây quỹ mang đến Phép Màu Y Tế cho 10 cuộc đời nhỏ dị tật bẩm sinh
Gây quỹ mang đến Phép Màu Y Tế cho 10 cuộc đời nhỏ dị tật bẩm sinh