Các đối tác đồng hành

Hoàn cảnh quyên góp mới nhất

Hỗ trợ chi phí phẫu thuật tim cho 5 em nhỏ khó khăn hưởng ứng Tuần lễ Nâng cao Nhận thức về bệnh tim bẩm sinh
Hỗ trợ chi phí phẫu thuật tim cho 5 em nhỏ khó khăn hưởng ứng Tuần lễ Nâng cao Nhận thức về bệnh tim bẩm sinh
Gây quỹ tặng 20 suất học bổng và truyền thông phòng chống xâm hại, bạo lực trẻ em tại trường Tiểu học số 1 xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Gây quỹ tặng 20 suất học bổng và truyền thông phòng chống xâm hại, bạo lực trẻ em tại trường Tiểu học số 1 xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Góp Heo Vàng cùng Dự án Nuôi Em xây dựng cầu bản Nậm Ty 1, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
Góp Heo Vàng cùng Dự án Nuôi Em xây dựng cầu bản Nậm Ty 1, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
Góp Heo Vàng xây dựng cầu dân sinh thôn 10, xã Trường Xuân, huyện Đăk Song, tỉnh Đăk Nông cùng Dự án Nuôi Em
Góp Heo Vàng xây dựng cầu dân sinh thôn 10, xã Trường Xuân, huyện Đăk Song, tỉnh Đăk Nông cùng Dự án Nuôi Em