Các đối tác đồng hành

Hoàn cảnh quyên góp mới nhất

Mầm Non Của Rừng - Chung tay gây quỹ 10 suất học bổng hỗ trợ giáo dục cho những Mầm Non của rừng già Chư Yang Sin
Mầm Non Của Rừng - Chung tay gây quỹ 10 suất học bổng hỗ trợ giáo dục cho những Mầm Non của rừng già Chư Yang Sin
Gây quỹ cho dự án “Hướng nghiệp - Dạy nghề pha chế đồ uống cho trẻ em khó khăn, mồ côi, khuyết tật”
Gây quỹ cho dự án “Hướng nghiệp - Dạy nghề pha chế đồ uống cho trẻ em khó khăn, mồ côi, khuyết tật”
Cùng góp Heo Vàng xây dựng nhà nội trú Trường TH&THCS Trạm Lập, xã Sơn Lang, huyện Kbang, Gia Lai
Cùng góp Heo Vàng xây dựng nhà nội trú Trường TH&THCS Trạm Lập, xã Sơn Lang, huyện Kbang, Gia Lai
Xây 9 ngôi nhà tình thương tặng các hộ dân nghèo tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị (Đợt 1/2024)
Xây 9 ngôi nhà tình thương tặng các hộ dân nghèo tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị (Đợt 1/2024)