Hoàn Cảnh Quyên Góp

Các chương trình hoạt động từ thiện giúp đỡ cộng đồng - Cập nhật mới nhất

Cùng góp Heo Vàng xây cầu dân sinh tại Khu Quẽ, xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ
Cùng góp Heo Vàng xây cầu dân sinh tại Khu Quẽ, xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ
Chung tay góp Heo Vàng cùng MMO Hà Nội xây dựng điểm trường Pá Hốc, tỉnh Sơn La
Chung tay góp Heo Vàng cùng MMO Hà Nội xây dựng điểm trường Pá Hốc, tỉnh Sơn La
Góp Heo Vàng cùng AVAKids tặng 80 ca phẫu thuật trong Chiến dịch “Nụ Cười AVAKids"
Góp Heo Vàng cùng AVAKids tặng 80 ca phẫu thuật trong Chiến dịch “Nụ Cười AVAKids"
Trao tặng 20 ca phẫu thuật thay đổi cuộc đời cho các em bé hở môi, hàm ếch
Trao tặng 20 ca phẫu thuật thay đổi cuộc đời cho các em bé hở môi, hàm ếch
Góp Heo Vàng cùng Sức Mạnh 2000 xây dựng Điểm trường Bản Búa Hụn, tỉnh Sơn La
Góp Heo Vàng cùng Sức Mạnh 2000 xây dựng Điểm trường Bản Búa Hụn, tỉnh Sơn La
Cùng CEO HN6 xây dựng Điểm trường Bản Nà Hò, tỉnh Sơn La
Cùng CEO HN6 xây dựng Điểm trường Bản Nà Hò, tỉnh Sơn La