Các đối tác đồng hành

Hoàn cảnh quyên góp mới nhất

Chung tay gây quỹ phẫu thuật mang lại nụ cười mới cho 20 em bé hở môi, hàm ếch (Tháng 05/2024)
Chung tay gây quỹ phẫu thuật mang lại nụ cười mới cho 20 em bé hở môi, hàm ếch (Tháng 05/2024)
Gây quỹ hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2024 hỗ trợ chi phí phẫu thuật tim cho 5 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn
Gây quỹ hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2024 hỗ trợ chi phí phẫu thuật tim cho 5 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn
Góp Heo Vàng xây dựng nhà nội trú điểm trường PTDTBT Tiểu Học Nậm Vì, xã Nậm Vì, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
Góp Heo Vàng xây dựng nhà nội trú điểm trường PTDTBT Tiểu Học Nậm Vì, xã Nậm Vì, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
Góp Heo Vàng trao tặng cơ hội phẫu thuật cho 80 em bé hở môi, hàm ếch cùng Operation Smile Việt Nam (Tháng 05/2024)
Góp Heo Vàng trao tặng cơ hội phẫu thuật cho 80 em bé hở môi, hàm ếch cùng Operation Smile Việt Nam (Tháng 05/2024)