Người Già, Người Khuyết Tật

Giúp đỡ người già neo đơn, người vô gia cư, không nơi nương tựa

Chung tay gây quỹ hỗ trợ chi phí sinh hoạt và khám chữa bệnh cho chú Lợi cùng Quỹ Trăng Khuyết
Chung tay gây quỹ hỗ trợ chi phí sinh hoạt và khám chữa bệnh cho chú Lợi cùng Quỹ Trăng Khuyết
Góp Heo Vàng cùng Quỹ Trăng Khuyết tặng 24.000 bữa ăn cho 2.000 cụ già, em nhỏ
Góp Heo Vàng cùng Quỹ Trăng Khuyết tặng 24.000 bữa ăn cho 2.000 cụ già, em nhỏ
Trao tặng 24.000 bữa ăn và truyền yêu thương từ hoạt động chăm sóc thể chất, tinh thần cho 2000 cụ già, em nhỏ
Trao tặng 24.000 bữa ăn và truyền yêu thương từ hoạt động chăm sóc thể chất, tinh thần cho 2000 cụ già, em nhỏ
Góp Heo Vàng cùng Trăng Khuyết thay tôn mới bảo vệ mái nhà ấm cúng cho 110 cụ già neo đơn trên 70 tuổi
Góp Heo Vàng cùng Trăng Khuyết thay tôn mới bảo vệ mái nhà ấm cúng cho 110 cụ già neo đơn trên 70 tuổi
Cùng chung tay thay tôn mới bảo vệ mái nhà ấm cúng cho 110 cụ già neo đơn trên 70 tuổi
Cùng chung tay thay tôn mới bảo vệ mái nhà ấm cúng cho 110 cụ già neo đơn trên 70 tuổi
Cùng chung tay giúp đỡ cô giáo cấp 1 từ bỏ nghề bởi di chứng sốt bại liệt
Cùng chung tay giúp đỡ cô giáo cấp 1 từ bỏ nghề bởi di chứng sốt bại liệt