Sống Vui

Ý nghĩa số Chủ đạo 10 trong Thần số học
 

Ý nghĩa số Chủ đạo 10 trong Thần số học

253.8K
Số chủ đạo 10 trong Thần số học có hai đặc điểm nổi bật là linh hoạt và thích nghi cao độ. Họ có số 1 của cái tôi và số 0 của chiều sâu tinh thần vô hạn. Khi sống tích cực họ sẽ được lòng cả thiên hạ này.
Ý nghĩa số Chủ đạo 9 trong Thần số học
 

Ý nghĩa số Chủ đạo 9 trong Thần số học

219.9K
Số chủ đạo 9 trong Thần số học là người đầy trách nhiệm và có niềm tin lớn vào con người vì họ sống quá lý tưởng. Có hoài bão, có trách nhiệm và có lý tưởng là ba giá trị nổi bật của người Số 9.
Ý nghĩa số Chủ đạo 8 trong Thần số học
 

Ý nghĩa số Chủ đạo 8 trong Thần số học

222.7K
Số chủ đạo 8 trong Thần số học là những độc lập, tự tin nhưng lại ít chịu thể hiện cảm xúc của mình. Họ thường làm lãnh đạo hoặc là người chủ chốt trong các tổ chức.