Blog Cuộc Sống

Tổng hợp các câu chuyện hay về tình người, nghị lực sống. Chia sẻ của chuyên gia về cuộc sống và thế giới quanh ta.

Ý nghĩa số Chủ đạo 10 trong Thần số học
Sống Vui

Ý nghĩa số Chủ đạo 10 trong Thần số học

255.8K
Số chủ đạo 10 trong Thần số học có hai đặc điểm nổi bật là linh hoạt và thích nghi cao độ. Họ có số 1 của cái tôi và số 0 của chiều sâu tinh thần vô hạn. Khi sống tích cực họ sẽ được lòng cả thiên hạ này.