Tôi có thể sử dụng nguồn tiền nào để thanh toán quảng cáo?


Ngoài số dư trong MoMo, bạn có thể thanh toán quảng cáo bằng nguồn tiền từ tài khoản ngân hàng liên kết với tài khoản MoMo, thẻ tín dụng, Túi Thần Tài, Ví Trả Sau (Lưu ý: bạn không cần phải nạp tiền vào MoMo trước rồi mới thanh toán quảng cáo. Tại màn hình thanh toán an toàn, bạn có thể tự do do lựa chọn nguồn tiền để thanh toán).
Đánh giá :
4.1
/0
Bài viết này có hữu ích với bạn?

Bài viết liên quan :