Tính năng Nguồn tiền thay thế nên sử dụng khi nào?


Bạn nên bật tính năng Nguồn tiền thay thế nếu bạn:

  • Thanh toán dịch vụ liên kết thường xuyên.
  • Có các dịch vụ gia hạn tự động.
  • Thường quên nạp tiền để duy trì số dư Ví.
  • Thường xuyên có giao dịch không thành công do không đủ số dư Ví.
Đánh giá :
4
/0
Bài viết này có hữu ích với bạn?

Bài viết liên quan :