Thay đổi hạn mức thanh toán tại quầy như thế nào?


Bước 1: Từ màn hình chính của ứng dụng chọn "Mã Thanh Toán"

Bước 2: Ở mục "Hạn mức thanh toán" chọn "Thay đổi" và chọn hạn mức

Bước 3: Xác nhận mật khẩu và hoàn tất cài đặt

Đánh giá :
5
/0
Bài viết này có hữu ích với bạn?

Bài viết liên quan :