Số dư tối thiểu trong tài khoản ngân hàng


Mỗi ngân hàng có quy định về số dư tối thiểu trong tài khoản ngân hàng, thông thường là 50.000đ. Vui lòng liên hệ với ngân hàng của bạn để biết chắc số dư tối thiểu của tài khoản của bạn.

Khi thực hiện giao dịch trên MoMo với nguồn tiền từ tài khoản ngân hàng liên kết, bạn lưu ý là số tiền còn lại trong tài khoản ngân hàng sau khi thực hiện giao dịch không được nhỏ hơn số dư tối thiểu. Nếu nhỏ hơn, giao dịch sẽ không thành công.
Đánh giá :
5
/0
Bài viết này có hữu ích với bạn?

Bài viết liên quan :