Cách nạp tiền vào MoMo từ tài khoản ngân hàng đã liên kết


Sau khi đã liên kết MoMo với tài khoản ngân hàng, bạn có thể thực hiện nạp tiền trên MoMo như sau:

Bước 1: Từ màn hình chính của ứng dụng, chọn "Nạp tiền vào ví"

Bước 2: Chọn nguồn tiền là tài khoản ngân hàng đã liên kết

Bước 3: Nhập số tiền cần nạp.

Bước 4: Kiểm tra thông tin giao dịch và xác nhận để hoàn tất.

Lưu ý:
- Nạp tiền từ tài khoản ngân hàng vào MoMo hoàn toàn miễn phí
- Nếu chưa liên kết MoMo với tài khoản ngân hàng, vui lòng xem hướng dẫn tại đây: https://momo.vn/huong-dan/lien-ket-ngan-hang-ctgr67
Đánh giá :
9264
/0
Bài viết này có hữu ích với bạn?

Bài viết liên quan :