Nhận tiền quốc tế qua MoMo là gì?


Nhận tiền quốc tế là dịch vụ trực tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ do M_Service hợp tác với các tổ chức chuyển tiền quốc tế danh tiếng (như Western Union) cung cấp thông qua Ứng dụng MoMo giúp bạn có thể nhận tiền một cách nhanh chóng và tiện lợi từ hơn 200 quốc gia về Việt Nam theo Giấy phép số 431/QĐ-HCM do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 19/05/2023 và được chấp thuận bổ sung theo Giấy phép số 27/QĐ-HCM ngày 10/01/2023.

Ngoài ra, M_Service cũng đang hợp tác với nhiều Ngân hàng và Công ty Kiều hối uy tín tại Việt Nam để giúp bạn dễ dàng nhận tiền từ nước ngoài trên nền tảng Ứng dụng MoMo chỉ với vài thao tác đơn giản qua nghiệp vụ nhận và chi, trả ngoại tệ của các đối tác này và dịch vụ trung gian thanh toán của M_Service, đã được cấp phép bởi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Đánh giá :
4.4
/0
Bài viết này có hữu ích với bạn?

Bài viết liên quan :