Nếu lịch trình tàu thay đổi, tôi sẽ nhận được thông báo qua đâu?


Nếu lịch trình di chuyển có thay đổi, chi tiết sẽ được thông báo qua Email và số điện thoại mà bạn đã dùng để đăng ký với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.
Đánh giá :
4.5
/0
Bài viết này có hữu ích với bạn?

Bài viết liên quan :